OFERTA WSPÓŁPRACY

Audytorzy Energetyczni i Budowlani zapraszają Państwa do współpracy:

1.    Pomożemy przygotować dokumentację konieczną do uzyskania środków finansowych na prace związane z termomodernizacją budynków (premia termomodernizacyjna)

 • pomagamy wypełniać wnioski
 • przygotowujemy dokumentację techniczną i kosztorysową
 • wykonujemy audyty energetyczne
W ramach termomodernizacji można usprawnić:
 • ocieplenie (ściany, dachy, stropodachy, okna, drzwi)
 • źródła ciepła ( wymiana lub modernizacja źródła ciepła,lokalna kotłownia   lub  węzeł  ciepłowniczy)
 • automatykę sterującą źródłem ciepła i instalacja grzewcza w budynku
 • instalacja urządzeń wykorzystujących energię źródeł energii odnawialnej (kotły     na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła)


2.    Sprawdzamy jakość istniejącego lub nowo wykonanego ocieplenia oraz prawidłowości osadzenia okien i drzwi przy użyciu profesjonalnych kamer termowizyjnych

Dzięki tej usłudze sprawdzisz solidność swojego wykonawcy oraz sprawdzisz:

 • niewidoczną wilgoć i zagrzybienie ścian
 • szczelność kominów
 • wycieki  z instalacji grzewczej i wodnej w ścianie lub w podłodze, zatory w grzejnikach i rurach
 • prawidłowość pracy wszelkich urządzeń i maszyn elektrycznych
 • badania kamerą inspekcyjną - endoskopową, wszelkich nieprawidłowości budowlanych oraz awarii instalacji grzewczych i sanitarnych

3.    Wykonujemy obowiązkowe certyfikaty energetyczne budynków

 • określających klasę energetyczną, czyli energochłonność budynków
 • sporządzanych dla nowych, sprzedawanych i wynajmowanych budynków i mieszkań
 • ekspertyzy ukazujące możliwości oszczędniejszej eksploatacji budynku

4.    Wykonujemy obowiązkowe pomiary elektryczne

 • protokoły zdawczo-odbiorcze budynków
 • obowiązkowe przeglądy okresowe instalacji elektrycznej oraz odgromowej 
 • pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego - protokoły


5.    Wykonujemy inwentaryzacje budowlane również obiektów zabytkowych

 • dokumentacja rysunkowa (dwg), fotograficzna, opisowa
 • ekspertyzy mykologiczne
6.    Wykonujemy okresowe przeglądy budowlane oraz zajmujemy się ogólną diagnostyką budynków
Wykwalifikowani specjaliści, doświadczenie w prowadzeniu prac z użyciem kamer termowizyjnych i  specjalistycznego sprzętu oraz konkurencyjne ceny są naszym atutem.
     

Z poważaniem

mgr inż. Andrzej Rutz